XVI PREMIO DE ILUSTRACIÓN DA DEPUTACIÓN DE OURENSE “PURA E DORA VÁZQUEZ”

O pasado día 3 de febreiro recollín o XVI Premio “Pura e Dora Vázquez” de ilustración infantil e xuvenil no CEIP de Maceda. Foi un precioso e emocionante día, compartido co autor dos textos, Rafa Vilar e co alumnado e profesorado do colexio. Agradecidísima me sentín polo acollemento dos rapaces e rapazas que traballaran nos textos e mesmo ilustraran as esceas que eu debuxara/ El pasado día 3 de febrero recogí el XVI Premio “Pura y Dora Vázquez” de ilustración infantil y juvenil en el CEIP de Maceda. Fue un precioso y emocionante día, compartido con el autor de los textos, Rafa Vilar y con el alumnado y profesorado del colegio. Agradecidísima me sentí por la acogida de los chicos y chicas que habían trabajado con los textos e incluso habían ilsutrado las escenas que yo había dibujado. (+info)

FOTO: LA REGIÓN. Rafa Vilar e eu recibindo o premio de máns do Presidente da Deputación de Ourense.
Mural cos traballos do alumnado do CEIP de Maceda, Ourense.
Mural coas ilustracións sobre os textos de “Os outros oficios” feito polo alumnado do colexio de Maceda, Ourense.