Bio

Nacín en Ourense no 1975. Compaxino a docencia coa actividade artística. Levo debuxando e facendo diferentes traballos creativos para amig@s, entidades privadas e públicas, colectivos ou encargos persoais…dende deseño de carteis, recordatorios, carátulas de CD’s, portadas de libros, deseños para empresas, páxinas web, revistas dixitais, etc.

Nací en Ourense en el 1975. Compagino la docencia con la actividad artística. Llevo dibujando y haciendo diferentes trabajos creativos para amig@s, entidades privadas y públicas, colectivos o encargos personales…desde diseño de carteles, recordatorios, carátulas de CD’s, portadas de libros, diseños para empresas, páginas web, revistas digitales, etc.

Son parte creadora do proxecto Os Barballocas, da empresa Mekané Didáctica que leva a cabo a representación de obras teatrais, obradoiros e material didáctico dende 2004 financiado por distintas administracións.

Soy parte creadora del proyecto Os Barballocas, de la empresa Mekané Didáctica que lleva a cabo la representación de obras teatrales, talleres y material didáctico desde 2004 financiado por distintas administraciones.

Expuxen colectivamente en distintos lugares, como na Sala Santa Inés de Sevilla no 2009, no marco do certame internacional Fronteras de Papel por ter sido seleccionada na categoría de deseño.

Expuse colectivamente en distintos lugares, como en la Sala Santa Inés de Sevilla en el 2009, en el marco del certamen internacional Fronteras de Papel por haber sido seleccionada en la categoría de diseño.

Teño publicado albums infantís coas miñas ilustracións e gañei consecutivamente o XV e XVI Premio de Ilustración Pura e Dora Vázquez convocado pola Deputación de Ourense nos anos 2018 e 2019.

Tengo publicados albums infantiles con mis ilustraciones y gané consecutivamente el XV y XVI Premio de Ilustración Pura y Dora Vázquez convocado por la Deputación de Ourense en los años 2018 y 2019.